Historik

Svenska Akademiens Nobelbibliotek är ett instrument i Svenska Akademiens prisarbete. Det grundades 1901 i anslutning till Akademiens nyinrättade Nobelinstitut. Dess primära uppgift var att förse Nobelkommittén och institutets medarbetare med all litteratur som behövdes i arbetet med det litterära Nobelpriset. Uppdraget att planera biblioteket gick till litteraturprofessorn Karl Warburg.

I november 1900 informerade Warburg Akademien om att han funnit en för biblioteksändamål lämplig tiorumslägenhet vid Norra Bantorget, belägen i den av Ferdinand Boberg ritade s.k. Vasaborgen. Den hade ett "fritt, gladt läge: rymliga lokaler; rikt naturligt ljus såväl för läsrum som boksalar; fullt solid byggnad, mäktig att bära hvilka tyngder som helst". Lokalerna beräknades rymma ca 65 000 volymer, därtill ett "förträffligt läsrum" vettande mot en terrass med plantering, ett par arbetsrum och en vaktmästarbostad.Läsesalen 1901

Warburg räknade med att behöva förvärva litteratur från ett trettiotal språkområden. Han hade därför kontaktat flertalet av de stora förlagen och bokhandlarna runt om i Europa. I väsentlig mån skulle Nobelbiblioteket för sin bevakning också vara ett tidskriftsbibliotek innehållande "en så rikhaltig samling som möjligt av kritiska, litterära och språkliga tidskrifter af betydelse".

Nobelbiblioteket invigdes den 16 november 1901.
Förutom att betjäna Akademiens ledamöter och Nobelinstitutets tjänstemän skulle det även, i mån av resurser, "lämna andra vetenskapsidkare och skriftställare tillfälle att studera utländsk vitterhet". Efterhand gavs även en "bildad allmänhet" tillträde.
Fem år efter bibliotekets tillkomst hade enbart det skönlitterära bokbeståndet vuxit till nära 15 000 volymer, och efter två decennier hade biblioteket vuxit ur lokalerna vid Norra Bantorget. I oktober 1921 kunde Nobelbiblioteket flytta in i sina nuvarande lokaler i Börshuset i Gamla stan.Vasaborgen

Läs mer om Nobelbiblioteket i Hundra år i litteraturprisets tjänst – Svenska Akademiens Nobelbibliotek 1901-2001 av Anders Burius, Stockholm 2002.
Läs mer om Svenska Akademien i Svenska Akademien – från Gustaf III till våra dagar av Bo Svensén, Stockholm 1998.Kort introduktion »
Copyright © 2015 Svenska Akademien